Skip to main content

Full text of "Taiḋḃse an chrainn"

See other formats
EASV IRISH TEXTS-I GAVobse 
&n CtutMM Wltb Complete Vocabularp FOURTEENTH EDITION 
BIXTY-SIXTH THOUSAND Dublin : 
MINTED BY JOHN FALCONER, 53 UPPER SACKVILLE ST. 

1919 
«22 | 
T28 L 

I EASY IRISH TEXTS— I. CAiftftse ad chttAinn With Complete Vocabuiarp FOURTEENTH EDITION 
SIXTY-SIXTH THOUSAND Dublin: 
PRINTED BY JOHN FALCONER, 53 UPPER SACKVILLE ST. 

1919 *-> p •2-2-5" ReAtriRAt). 
ITH the kind permission of Dr. Douglas Hyde, 
this folk-tale is reproduced with a complete 
vocabulary of all the words in the text. It is 
intended chiefly for those who are little more 
than mere beginners in the study of Irish, and aims, by 
enlivening their work, to stimulate their zeal. 

It may be used with profit by teachers to impart to theii 
pupils a practical knowledge of Irish pronunciation. F3f this 
purpose the teacher should read part of it aloud for his pupils, 
getting them to repeat it after him, and correcting errors whec 
they occur. Simple questions on the subject matter should be 
addressed in Irish to the pupils, who will answer in the word*, 
of the text. An example will illustrate. Let us suppose that 
teachers and pupils have read the first paragraph in the tale 
The teacher asks such questions as the following : 

CÁ ruMb .an jre^rv fo 1 n-a corrm^i-fje? TI*mo s^b^lc^f mór 
Ai£e ? Tl^ib f é póf ca ? Tl^ib Aon cl^nn ai^e ? C14 mesv 
Dume? Oa an c-^mm oi tnpru ? Cm tu^ ^n r-^inm fir 
uippi ? etc. 

This system will lead in a short time to a iair conversational 
knowledge of irish. It has been practised by the Editor with 
very satisfactory results. Fi HI 7 
CAmbse An chRAinn. 1nf An Cf eAn Aimpj\ t>\ peA|\ Ann T>Ap tV Ainm pAi*oín Rua^ 
Ua CeAttAig, Aguf E>í f é 'na óorhnAi'óe A£ toonn Cnuic Tléipn 
D15. t)í fé pófCA, aóc ní |UMt> Aon ótAnn Aige aóc aop 
ingeAn Afh^m, Aguf tM pf e *daII 6 fwsA'ó í. 'Sé An c-Ainrr 
00 tMot) A5 nA corhApfAnAit) ui|Afvi, "tlópA *ÓaIV Aguf T>\ 
cuAifim aca 50 mbíot) pí leif tia -OAOinit) maite. Tlí jiai£) 
i>e $AbÁlCAf 45 pÁiT)in aóc *óá ACf a tAtffiAn, A^up Ap An 
-Á*ót)Afi fin tM fé An-óoóc. t)íot) fé Ainuig ^aó uile oi-óóe 
ptiuó nó cifum, piiA|\ no cé, A^uf ní jiAit) a pop Ai$e céAtvo 
00 tMot) 'ó'á £a£>aiju; attiaó; aóc £>í mncwn rhí-fuAirhneAó 
Aise, A^uf níofi fréA-o f é pAnAóc if^ 1 S- 

mp An cf eAn Aimfip, ópeiT) nA "OAOine 50 mt>íot> 5AÓ uite 
póCA A^uf tAi*ót)fe Y^ n cíp Amuig Oi*óóe Ó^rhnA, le fspiof 
■00 "óéAnArh a^ nA finéAfAib T)u£>a A^up ní óuifp*oíf pmé^p 
T)ut> 1 nA mbéAt caj\ éif ha fioi*óóe fin ap Aon óop. -Cxóc 
ní |\Ait) j?Aicóíop a^ pÁi*oín foirh fu-o aj\ t)it. 

Oi"óóe ÓAVhnA, óuai*ó p<Si-oín atti^ó, mAp ba gnÁtAó teif , 
Aguf tM f é A5 flutist 50 T)CÁini5 f é óorh £at)a te f eAn-óitt. 
Dí cf Ann Áfvo mp ^n 5C1U. t)í An geAlAó tÁn, A^uf t)í |i 
as cAt)^i|\c foluif EweÁ£. "O'péAÓ P^i*oín fUAf Aj;uf óon- nAic fé treAp món a$ léminig ó ófiAnn 50 cuAnn. "O'éinis 
$aó uae nibe snviAise -oo bí aa a óeAnn 'tia feAfArh, Ajjuf 
toping An puAn-Attup a$ ctncim *óe. tlíon péA*o pé a óof 
T5o óoninge. 

léim aíi CAi*óbpe AnuAf, A^uf feAf pé 1 LátAvn pÁnoín 
*S U V "Otib-Aifc : " V\Á bío*ó pAicóíop one norhAm-p a, ní -óéAn- 
pA*o Aon AnAÓAin one, bío-ó mifne^ó -a^ac A^ur ceArbÁmpt) 
mé flUAg pt>e ÓonnAóc Aj;ur tfiuttiAn *óuic a$ buAtAt) 
bÁine aa bÁnn Cmnc 11éipin ttlóin." 

t?UAin ré 5t\eim Af\ *ÓÁ tÁirh pÁi*oín, A^uf óait pé fUAf An 
a "ónuim é, niAn óAitpeA*ó beAn pÁirce bliA*ónA, £115 téim 
pjAf ajv ónAnn, A^uf Ap 50 bnÁt teip ó ónAnn 50 cnAnn, 50 
n'oeAÓAfó ré 50 t>xSfifi tléipn tílóin, A^ur teAj; ré pAixrtn 
fíof 50 rocAin, r uAirhneAó aj\ bÁnn Ati ónuic. 

tlíon b'pvoA 50 T)cÁm5 fttíAg fi*óe ConnAóc Aguf 
TÍIurhAn, A£;ur toruig aj; bUAtA*ó bÁine 1 LÁtAin |t)Á"onAi£ 
A^ur An CAi*ó£>p e, Agur n! f aca aoti p eA^ beó pAtr» a teitéit) 
t>e gneAnn noirhe, A^ur bí pÁix)ín a$ 5Áini*ó gun fAOil fé 
50 bptéApspvó ré. J?Á •óeóig *oo fSf 6 ^" T" f lUA1 $ f 1 " 06 
ConnAÓc : "ÍIai! a tAi*ócpe tiA ^cnAnn, cia An rluAg 4 
optnl An bÁine snótmgte Aige? M 

" SlUAg ConnAÓc," ah p\n CAitffcpe. 

'UÁin as mnpnc bné/»se," A|AfA ní ftUAig p*óe TTIurhAn, 
"A^ur cnoiT>pmi*o put mÁ -ociubnAmuiT) An bÁipe txj 
rhtnnncin ConnAÓc" 

Úoptng An cf\oiT>, A^uf nion rhAgAt) cnoit) T)o tAbdt|\c 
uipp. t)f\if e*ó ctoi^ne A^uf tirhA Aguf cofA, A^uf bí Ati 
cnoc *oeAns te put. T)o gÁi^ pí flt>Ai$ r i * é itiurhAn fA 
■óeótg, A$uf t)vjbAifC : l< SíotóÁi*\ beipm ^n bUAi*ó An c-ap^ 
peo, aóc cnompimiT) Aníf oit)óe t)eAtCAine." 

Annrtti *oubAinu CAit)bre n^ sCf-Ann teif An pg. / o< An pe-ap beó reo *oo tug mé "oo beit lAtAip, nl féA-ojrAib 
pb bAipe -oo buAlAt) 5^n é." 

u 'S pop -óuic," x\pf a pi ftUAig p"óe ConnAóc ^up 
feAóAit) fé ppApÁn óip *oo pÁiT)ín. 

"tli béit) rmpe níof meAfA 'nÁ eipeAn," &\\\*a pí flUAi£ 
pt>e TTlurhAn, A^up feAÓAn> pé fp-Ajwi eite *óó, A^up le 
CAfA-ó *oo lÁrnie bí An T)Á flUAg imtigte. 

Annpn oubAipc An UAi*óbpe leip: "Ua 50 leóp Aip^iT) 
a^ac Anoip ; bjrtnl Aon nit> die a mb^t) rhAit leAC t ,! 

" ttlAipeAt), 50 *oeirhm, cá," ApfA pÁiT)ín, M cá mgeAn 
A^Am A^uf ca p -oaII ó pu^At) h ^5 U T ^At) f^Ait Uom *oa 
mbéAt) a tiArhApc A1C1.*' 

" t)éit) a tiArhApc aici peAt rnÁ "océi*óeAnn An $prAn j:aoi 
cpAtnonA 1 rnbApAó," Apf' An CAi"óbpe ; " ttia glA^-^n cú 
mo óorhAiple. Cá f^eAó beAg a^ páp op cionn UAige t>o 
niAtAp ; |TAg -oeAts *oi, A^uf ctnp é cpí goipín aca An óúl 
cmn -o'ingne, ^sup béit) AtriApc aici óorh rriAit 4511 f ca 
a$ac féin, aóc mÁ mmpgeAnn cú *oo f\ún *o'Aon neAó beó 
béit) fí T)Alt aníp 1f miti*o •óúinn beit a$ imteACC Atioif, 
niAp cá m , Áic-óorhnAit)e le ceApbAinc *ouic reAt mÁ *océit> 
cú AbAile. 

Annpn puAin pé speim *óa lÁirh An pÁi"oín, óai£ fé An * 
■óptnm é, >A^uf Af 50 bpÁt leif , Agup níop f cat) pé ^up teA5 
f é fA An gcpAnn móp 'p* n SCitt 6,50 pocAip puAirhneAÓ. 
^nnpn puAip pé speim Ap An gcpAnn, tAppAing puAf é A$up 
■oubAipc, í4 teAn mipe." tu^ pÁi-oín coipcéim ipceAÓ Aguf 
tAttnAms An zwóftre An cpAnn 'ti^ "óiAit). CuAit) pA*o p'ot 
*cAigne bpe^Ag 50 -ocÁinis x>\at> 50 -oonAp móp. "O^opSAil 

An -OOfAf, A^Up ÓUAlt) pAT) IfCeAÓ. ílUAIp "o'péAÓ P&X)\V 

CApc, óonnAic ré cui*o rhAit *óAome "oo jrtiAin bÁp 1 n^ 
CorhApr^riAór péin bliA"óAncA i\oirhe rm. Cuip ctn-o ac^ f ÁMze fioitti JÍUroín, A^ur *o'f:upf\uig fiAT> -oe cia An iiAitt 

£UA1f fé bÁ|\ 

" tlí bp3Ai|\ mé bÁf pór," Afif a pAroín. 

" 1f a$ triASAt) cá ciV' aa fiA*o-rAn, " mtmA tnbéAt) 50 
bpuAip cú bÁf ní béiteÁ Annpo, imeArs ftuA$ nA mApb." 

CÁinig An CAit>bpe 1 LAtAin Agup -oubAinc fé : "IIá cpei-c 
t\a x>Aoine peo, cá beAtA f at>a paida, f éAnrhAn fiorhAC. €Af 
Uom-f a Anoip, béit) fé 1 n-Atn aj;ac "out AbAite. Seo t>uic 
pocA beA^, Agup atti An bit béAf biAt) A5 ceArcÁit uaic, 
buAit Cf\í buitte An ^n teic, A^ur AbAin : 'DiAt) A^tif 'oeoó 
A^uf tuóc ppe-AfCAit/ A^ur béit> $aó mt> An t>o rhiAn -ajac, 
aóc itia rj;AnAnn cú Leir, béit) AifcneAóAf one ; A^ur f eo 
x>uic pfoeóg be-A^, ^5«r ^™ ^P ^ tiéAf cnuAt>ó5 one, f éit) 
f, AStif geobAit) cú CAbAin, aóc aj\ -o'Ainm nA n;An léite." 

Annpn tug ré pÁi*oín ruAf, Agur "o'fA^; An An mbótAt? 
e, Aj;ur T)ubAinc : " An "o'AnAm nÁ ninnir *oo neAó beó aoti 
*it> "O^ bpACA cú Anoóc." 

C^im^ pÁit)ín AUAile te p^inne An tAe, A^ur *o'pAj:ntti$ 
An beAn *oe cia 'n 4ic An óaiú ré An oit)óe. " ílí An 
reAónAn X)0 bí mé," A|\ reireAn. teAg ré jiof An pocA 
beAg ^StJf -oubAinc : t)iAt> A^ur -oeoó," aóc *óeAnmAT> ré 
nA cní buitte T)0 buAtAt) An An teic, A^ur ní tÁinis •oa'oa. 
Cuirhnig fé -Aifv féin ^nnpn Aguf buAit fé n>A c^í buitte 
Aguf léim beipc b^n 05 Atn-Aó, Aguf te^5 fiA*o bont) a^uf 

mte nit) te n-ite as u V ^ e n " ^ ^ 1 T ^ oríl m^it ^5«r "°° ^ 1 A r 
e^o^T) An fíog. T)'it A^uf *o , ót pÁi*oín A^up a beAn A^uf 
"|A«A T^Att fAit rhAit, A^uf nuAif bí fiA*o péit), óuAit) n^ 
mnA 05A ifceAó 'f at\ bpocA A^tif óuip pÁix)ín at\ leAC Aif . 

Annpn -oubAipc fé te n-A rrinAOi : "ílí béit) flóipín 1 bpA*o 
t)Alt, geobAit) mé leigeAf X)i gAn rhoitl, aóc ni cuip 
cuAi|\if5 onm *ó'a tAOib, mAt\ ní tig Uom a innfinc." 4 Mf 45 m^s^t) jrúm c4 cú," anr An beAn, "pu^At) 1 -oaU.' 

11 p^n 50 bjreicpt) cú," ^ff^ páfoín, ^uf a™aó leif, 
A^uf níon fCA*o f é 50 T)c4ini5 f é 50 -ocí An fS^ó *oo bí 45 
pÁp An uai$ a rfiAÚAft. JTuAin fé An T)eAt5, ^S U V ttoM& f* 
a bAite. JTuAin fé 5feim aa flóipfn, Aj;ur ótnn fé An -oe^t^ 
C|\í"o An n^oinín, ^suf $Ain fí attiaó : "peicim uite juno," 
A 5 u f St^^T) An iWfttdif a bopA te lútgAine A^uf -oubAinc le 
pAiT)ín : " St^" A 5 u f Ctiifte mo ónoit)e tú, ip cú ^n peAn 
if peAnn 'fAn •oorhAn." Annpin bUAil pé cni buitle aj\ leic 
an pozA big, A^up -oubAinc : " t)iAt) A^up ppeAncAt." fh 
luAite T)0 bí an pocAt ^f a béAt 'ni léim ^n beinc bAn 
am-aó, A^up ^ e ^5 pi<vo bO|WD 1 lÁtAip pAiT)ín, A^tif uile m-ó 
á\j\ níop peApp 'nA bí An bojvo An nío£. T)'it A^up -o'Cl 
petpeAn A^up 4 beAn A$up ílóinín pAit rhAit, A^up nuAin bi 
Pad f\éi*ó óuin nA mn4 ó^a $aó nit) ipceAÓ 'f^ n bpocA, 
A^up óuAit) piAT) péin ip ceAó Ann, A^up ótnn pAi-ofn An leAC 
Ain. 

CuAit) An óaiI attiaó 50 nAib fAit)t)peAr món A<;up 54c 
™t> An a rhiAn 45 P-ái*oín, t)1 piA*o UoncA te néAD, A^up 
DubnADAn le Céile nin óóin é a beit beó, A^up W nun 
OAin^eAn aca é x>o rhApbAt). Aóc bf CAf\Ai"o 'na meApj;, 
DeAnbnAtAin T)o tfmAOi pÁiT)ín, A*;up Cu^ ]'é fUA^jVdO "óó 
Cuip fé ^n pi-oeós 1 n-A t)éAt, ^guf féi*o fé í. A 5 U Í wfof 
'f &t>a 50 TDc4ini5 co^Ap 1 n-A ótu^if 45 |uSt) : "cétpi$ 
Am^ó ^suf pÁg luit) &ZÁ m *oo §iif,T>ín le coip ^n OaILa. 
\t cult) t>i, A^uf c^t)Aip ^n óui-o eile do "oo trinAOi A5Uf *oc 
t)'in$in, A^uf béit) ne-Af c pn 45 5AÓ ^on -oíb 1 n--c\£4it) uite 
Mbe SfUAi^e &z& An bun jcinn. teif ^n cu4^ip5ín azá a? 
bAttd T)0 tige if péi"oip Icac An meat) "OAome ac4 'p^ 11 ' 
bpAjUirce x>o buAtAt)." 

Ok|\ mAiTJÍn UÁ Af nA binAó tÁims nn asut mnA ^n bAile 1C 

te pAmin -oo rti^p^-ó. J 1 ^ * V Á "° "LopsAT^n," -j " yeap 
p-óe M Aip i 'OubpA'OAp mun^ -ociocpvó f é AmAó 50 n*oói$- 
peAt) pA*o An ceAó of a óionn. ÚÁIÍI15 pÁi"oín 50 *orí ^n 
T)opAp A^up -oubAipc leó imteAóc AbAile, nAó n-oeApnAi-o pé 
aon -ologbÁil Af\ Aon rrouine aca; aóc ní béAt> fiúT) fApcA te 
nit> a|\ bit aóc p^i*oín x)o rhApbAt). puAip pÁi-oín speim ^P 
An cuAip^ín A^uf glAC An beAn jreAC Ldit)e Aguf ati m$eAn 
cop Untne -j AtriAó teó. TVionnp uig tia -OAOine t>o Dí Amtii$ 
cimóeAtt An cige iat), aóc níop b'pvoA gup óuip pii*oín 
PUA15 oppA, A^up 'o'f A5 pé An leAt aca pínte Af An caIaíív 
A^uf nion ctnp fiAT) Aon cpioblói-o eile ó'n 14 pn Aip. 

1f pop An pÁ*ó nAó T)C15 le mnAOi pún -oo oongtyait, Ajup 
^Aim^ An tv<Vó céAT)nA pop Anoif . TD'inmp beAn p4i a oin * 
t)CAOib An £oca 015 "oo rhnAOi eiLe, A£;up TMnnip pf e *oo 
/hnAOi eile é, 45 up rriAp pm -o'lmti*; An p^éAl ó béAl 50 
béAt 50 T)CÁini5 pé 50 ctuAfAib An ageApnA CAlrfiAn. 
C4mi5 peip eAn ÓU15 pÁi*oín A^up -oubAipc: "CuaLavó mé £0 
optnl pocA lon^AncAó a^ac, ceApbÁm t>sm é." teApbAin 
pÁi-oín An pocA beA^ *óó, Agup Annpn TmbAipc An cigeApnA 
Leip : " UeAf bám *oaiti av\ bpig ací Ann." 

t)iu\il pÁi-oín cpí buitle Ap leic An pocA, Agup -oubAipc : 
11 Di^nC) A^ur ppeApcAl." t1í cúip^e *oubAipc f é An pocAl 
*r\Á tóm An beipc t>^r\ ahiao, Agup teA^ pAX) bórvo le D4a*o 
A^uf Deoó Ain, 1 lÁtAip pÁi-oín Agup An cigeApnA. 

"T)Ap mo Láirh," Ap peipeAn, 4< 1p mAit An pocA é, bA-ú 
ióip •óvnc a lAfAóc *oo tAbAipc *óAm Aon til Arh^m, mAp ca 
OAome uAifte le teAÓc Ap cuAifC óugAm, An cfeAócrtiAiTi 
peo óusAinn." 

SmuAin p^i-oín céAp*o x>o •óéAn^A'ó pé, A5up ]:a t)£óis 
oubAipc pé: 4< ílí X)éAt> Aon rhAit inp An bpocA munj 
mbéinn péin 1 t^tAip." 12 

14 Ci£ leac ceaóc ^uf frailce," Aff' an ci$eAf\nA calrn^n. 
"^óc bí ^lé^fc^ 50 m^it." 

rvoAome u^f^l. 

n-A ctif opn," Aff' an citje^fWA. 

\A Af. an b-án^ó, óeannuig pÁit)1n culait úf\ éa-OAig ,45137 
nu^Mp óuip fé fin xMfi, -o'fé^ó fé óorh ge^nArh^it pn ^up Afi 
éi^in -o'aitnig an be^n ^uf ^n ingean é. 

Ap maroin T)ia tuAin, £135 fé an poc-a fce^s teip a$ut 
CuAit) cig an cigeAftiA. X)í Cfunnmu£A*ó móp x>e -óAoimD 
uAifle 1 Látaip. Cu5 ^n cigeapiA p4iT)ín ^uf ^n poc^ 
be^s ifce^ó 'jm™ feompa tnóp A^uf ■oubAiju; : M ^ag bnvti 
A 5 u f t>eoó |Aéi*ó 50 btreicpt) mé bt:uil fé 1 n-ann 4 foiit 
do tabAipc T>o na T>A0inib uxMfle feo." t)uAil piiTrtn cjV 
óuilte Af\ leic -an £oca ^uf -oubAipc : "t)iAt), x>eoó, ^uf 
tuóc Fne-Afc-Ail,." A|A an mb^ll téim feife^p b^n 05 AmAó, 
te^5A"0^f\ bojvo bfie-ág, ^uf bí uíle m*ó níop tre-ApF 'n-á 4 
óéile le n-ite ^511^ te n-ól a\\\. 

tu^ ^n cigeAfn^ cuipe^vó *oo n-a "OAomib triple annpn, 
fiub^l p^vo ifce^ó, -A^uf bí lon^^ncAf opt^A nuAip óonn^jac 
p^x) .an bojA*o bpeág ^up E^ n1 * *^'^ t^ 1 ^ A1 P- T^ite^yo-Af 
A 5 u f 'o'óUvoaft a p^iC -aóc níop b'pAT)A 50 *ociini5 cpom- 
Co-oUAt) Of|VA uile, A^ur nu4ip rhúpcAil pixvo, bí cleit ^r? 
ci£e irnti£te ^an cunncap uipp. t)í ^n poc-A be^^, ^n 
fi-oeó^, Aguf An T)4 fp^p^n óif\ imtigte ó pÁix)ín, a^ v V ^' 
pé óorh doóc A^uf t)í fé p^rh. fluAip bí ^n co-otAt) meipje 
AijA, CÁini^ mí-^-ó S\\ pÁi*oín m^ n ^f óonbuig fé pún ^ 11 poctóif. A, compound r el. pr on., all that, all which {see -OÁ). 

a, possess adj., his (aspirating consonant», a Dean =- his wife). 

<\Cf a, «. m., an acre (of ground). 

A-óbAf, £<f*. — Aif , n. m., cause, motive, reason ; also material of which & 

thing is made. 
AJAfó, n. f. t a face, gen. Aijce, nom. pi. Aijte ; used in idioms : ±% 

ajai-o, forward, opposite ; i n-AJAit), against ; te hAJAró, for. 
Arnifif , gen. -fife, n./. t time, season, weather. 
Atnm, gen. sing. AnmA, noin. plu. AnmAntiA, n. m., name 
Atf t^eAT», -51X), n. m., money. 

Á^c-corhnAi'óe, Áic- -Afóte, n./. t dwelling-place, residence, 
Aitnij, v., per/, of Aicnijim, I recognise. 
Aitf eACAf, -CAif, n. m., regret, repentance. 
AttAf, «if, n. m. t iweat 

Amy gen. attia, nom. plu. AtriAnncA or AtnAnnA, n. m., time. 
Arrive -Aiftc, n. m. , sight, vision. 
Amain, adv., only ; used with Aon : Aon injeAn ArhÁin, one daughter! 

also absolutely, aoaiji ArhÁirt An pocAt, only say the word. 
AnACAin, gen. id. n./. t harm, accident, misfortune. 
Anodx, adv., to-night. 
Aon, adj., one, any. 
(A)fttAm, adv. ever (in the past); when joined with a verb preceded by a 

negative particle » never, ni f aca me (a) f iatti é, I never saw hira. 
Af if (c) adv. , again. 

Af, Af f, Af f A, wr£, defective, says ; Af f a pÁix>tn = says Pat. 
Af , prep., oat of, from; Af 50 bf Át teif , away with him, as fast as he could. 
bA, bAT>, verb irreg., past tense andcondit. of if ; was, would be. 
bÁife, gen. id., n. m., game of hurling ; aj buAÍA-ó bÁife, hurling, 
buátt, n. m. spot., Af An mbAtt, instantly. 
^aíIa, gen. id., n. m., a wall, 
bAn, gen. pi. of beAn. 
ÓÁf a6, »., used only in such phrases as 1 mbÁf ac, to-morrow ; *tÁ af ** 

, oÁf a6, the following day. 
DÁf f , n. m. % a summit. 

t)e&i\, n. /., a woman, ^w*. mnÁ, dot. mnAOi, nom. pi. mt-4 
baAtcAine, n.f., month of May. 
béA*ó, verb irreg., would be ; 3rd sing, condii of bi. 
b«Af, verb irreg., will be ; future (*"L form) ofhx, 
teAtA, n. f, gen. beACA-ó, lifer '3 

OéiT>, vera irreg., will be, future ofbl. 

t)eirn, verb irreg., I would b^, lit per ion iing. con Jit. of bi. 

DéiteÁ, verb irreg. t you would be, 2nd per ion iing. eondit. of bi 

fteifi im, verb irreg., I give. 

Oeijir, -ipce, n. f, two, a pair. 

De«t, verbal noun, being ; x>o oeic, to be, 

Oia-ó, ^m. bit), «. •»., food. 

t)io-ó, verb irreg., used to be ; imperf. oj bi. 

b*^n, n. m., foot, base, a groat. 

tk/f-o. n. m., a table. 

bor, n.f, palm of the hand ; gen. boife,//. bopA. 

bfiÁc, judgment ; 50 bjiÁt, for ever. Pronounced br* Áó. 

Dfié^s, gen, bf.éi^e, nom. pi. bji éA^A, «. /., a lie. 

0^15, «• /i, virtue, power, strength. 

D|Mfe^"ó, verb, were broken, per/, pan. tf/bfiipm, I breas. 

Djió-o, n. m., pride, joy. 

buAi*o, gen. btJAOA, n.f., victory. 

£>uaiI, v., (ho) itruck ; past tense ofreg verb, buAil. 

buAL*-o, verbal noun, striking ; T)0 ouaLa-ó, to strike. 

cVj-.tle, n, m, and f., a blow, stroke. 

buft, possen. *<ij., your (//.) eclipsei consonants, 

Caoaiji, ^^«. cab|AA (c), «./, help, support, raccour. 

CÁit, gen. cÁite, n. /., fame, reputation. 

Ca\í, verb reg. } pait tense of "cA'.tirn, I spend, throw, use, etc.; tátt ré 

rt»Ar > Ap a x>pujm é, he threw him up on his back; caic fé An oi-oca 
->;>ent the night ; caic f e a piopA, he smoked his pipe. 
CAicreAT>, i>*r£ reg., would throw, eondit. of CAitim. 
Caj-.a, £»«. cajia-o, *W. cajiait>, nom. pi. cÁifi"oe. n. m. a friend ; CApAro 

is often used ai nam. 
CAfA-ó, veroaJ noun, a turning. Le CAfA-o do lÁirr,e, wich the turn of 

your hand. 
Cé<vo-n4, tf^'., same ; An jiÁ-ó céAT>nA, the same saying. 
Cc-iTin, gen. cmn, dW. cionn, n. m., a head. 
ÓeAnr.ui^, verb reg., bought. 
OéAfro = ciA ♦ An + pi), what, what thing. 
Ceile, n. m. and f, spouse, comrade, partner; used as a pronoun i" 

several phrases as le céile, together; a céite, one another ; cjié 1 ♦ 

céite. indiscriminately. 
>ionn, dot. <y'ceAnn, u.-=d in sucn phrases as op cionn, over, aoove, 
Cilt, gen.*c\Wz, nom pi. ccaIIa, n.f, a church. 
CtA-nn, gen. clA'tine or cloinr.e, n.f., children. 
Cleit, gen., cleite, n.f., rooi, covering. H 

Clip, verb reg. t deceive, tail ; ctinm, I deceive, iati. 

Ctoigne, pi. o/ctoijeAnn, -jinn, a neaa. 

CtwAf , gen. ctuAipe, «./, an ear. 

Cnoc,^». ctiuic, n. m. y a hill. 

Cot>Lat> meifje, drunken, sleep. 

Co^Af*, gen. cojAift, n. m., a whisper 

Cóiji, adj., right, honest ; bAT> cóip -óuic, you'd have a right, you ought, 

Coipcéim, -céime, n. f., step, pace. 

Com, conj., as, so ; com bocc a^ut 1 t>i pé (A)fiiAm, as poor as he «vei 

was ; com bocc te SéAmup, as poor as James. 
Co-m-aiftle, gen. id., n. f., advice. 

ComAftpA, gen. comAjtpAn, nom.pl. comAjipAnnA, n. /., a neighbour. 
CoriiAftpAnAcc, n.f, neighbourhood. 
ComnAiTJe, n./. t dwelling; bi pé 'nA comuAix>e, he dwelt; i jcorhtt/utx*. 

always. 
Conbuij, verb reg., kept, preserved. 

ConjbÁlL, verbal noun, act of keeping; t>o congbÁit, to keep. 
Connate , verb irreg,, saw ; past tense of cim, I set^ 
Coji, n. m., circumstance, condition, state; Ap Aon cop, on any condrrionj 

Aft cop Ap bic, by any means. 
Coriu^AX), verbal noun, act of stirring ; x>o copu^Ati, to &tir, raovs. 
Cop, gen. cotpe, nom.pl. copA, n. f., a foot. 
CpAnn, gen. cpAinn, n. m., a tree. 

Cfiei-o, verb reg., believed; past tense 0/cpei"Oim t I belie vs. 
CfiuA"ó<$5, -óije, n. /., a difficulty, urgency (of work). 
CftumniuJA-ó, gen., cpumnijjce, n. m., a gathering. 
Cuait>, yerb irreg., went ; past tense of céix)im, I go. 
CuAipt, gen. cuApCA or cuAipce; n. f ff) » visit. 
Cuix>, gen. cox) a, «./., a share, part. 
Cuimni j, verb reg. t remembered. 

Cuip, verb reg. t put; x>o cuip pé, he put ; x>o cuti, to par. 
CutpeA-o, gen. cuipix>, n. m., an invitation. 
Cuipfi-oip, verb reg., they would put ; 3rd pi. condit. of cwip 
Cuiple, /<?*. &/,, «. /, a vein, pulse. 
Cut, «. >»., back ; cut cinn, back of the head 
CulAii, gen. cutAite, n. /., dress, suit of clothes. 
CunncAf, -Aif , n. m., account. 
*OÁ, con/., if; causes eelipses. 
T)Á, numeral., two. 
K)i, cotttractionfor -ve or x>o with a; -o'a trAOA>pt *mAC, bringing him 

out ; 5AC nix> -o'Á pAib Aip, everything (of those) that were ou it. 
TDatja, n., a jot, anything ; ní cÁmi£ tíatja, nothing carn C . *3 

DAin^e-an, adj., strong, earnest. 

OAtt, adj., blind. 

Oaoitho, n. m., dat.pl. of "ouine, a person. 

ÓAft b' = "oo ■«■ a + fto + \>a, to whom wai. 

T)e, /tí»^., of, from, off. 

T>eACAtT>, f<?r£ irreg., went ; /tfj/ /i».ff, dependent form of céfóim, 1 go. 

7^x.t M the J or m vsed after ni, An, nAC, 50, etc. 
OeAls, gen., "oeitj, n. m., a thorn. 

"OéAnArh, verbal noun, act of making ; x>o -oe^nAm, to make 
OeAnfA-o, verb irreg., would do, condit. of-oé&n&\m, I do. 
"OeAftT;, adj. red. 

T)é<AftnAi"ó, verb irreg., made ; tast tense dependent of -oeAnAim. 
T!)eAftmAT>, verb reg. t forgot ; pres. tense, "oeAfunATDAun. 
T)eoc, gen. "oije, n. f., a drink. 

•Qeóij, T>eófó, «.', end, conclusion j:Á T>eói£, at last, 
X)tAix>, «., used in » n-oiAt-ó, after (with gen.); 1 n-A tmai-o, after him; 1 «-* 

-oiait>, after her; 1 n-A moiAiX), after them, etc. 
Dío, pref.pron., off you. 
T)íojbÁil, -bÁlA, n. f f harm, loss, damage. 
"Oo, prep., to, tor. 
"Do, sign of infinitive mood. 

"OóijfeA-ó, verb, would burn ; condit. of xxStjim, I bujr» 
TDomAn, -Am, n. m., the earth. 
"Ofiuim, gen. T>fiomA, n. m., the back. 
■OubAific, verb irreg., said, past tense oj xxsifim?, " *ay. 
T>umn, prep, pron., to us. 
£a-o, gen. éA"OA . n. m. t jealousy. 
£at>ac, gen., e^-oAij;, n. m. t cloth, clothes, 
fcile, adj., other. 

éifiij, verb reg., rise; t>'p |tij r é, he arose, T>'éifti5 teif, he succeeded. 
pA, pAOi t prep., under. 

Paca, past tense dep. form ofx>° 6»'m. J *e* ; »i í^ca pé, he did not see 
pÁj, ivr3 /rr^., get, find. 
pÁilre, gen. id., n. /., welcome. 
pÁmne, n. m., dawning. 
pAicéíor, -cír, w. «., fear. 

pAnACC, verbal nouu, staying ; -oo p^nACC, to stay. 
pÁf, verbal noun, growing; A5 pÁf», growing. 
peAC, a spade handle. 
péAC, vcr£ reg., look, gaze. 

fi&X), verb reg., was able, could ; vast tense */ reA-oAim, I can, 
JTéA^FA-ó, condit. of jreA-OAmi. 16 

Feats gen* rif» n.m., a man, 

feAjift, eompar. ofmt\t ; tiíof f eAf fi, bettei j if ?«*«ifi, best. 

(Teicim, verb irreg. t I sec ; pres. depen. of x>o éfin ; but used absolutely íd 
Connacht. 

pei-Dift, adj., possible ; if féi-oifi tioin, I cia ; b 'pérottt. perhaps. 

tiAffiui^, verb, asked. 

proeos, -óij;e, n./, a whistle, a flute. 

pioji, a^;'., true. 

pof, gen. feAf a, «. tn., knowledge. 

f of, adv., yet. 

FfteAftTAt, n. m., waiting on, attendance, 

fuA*ouij, verb reg., snatched away. 

^ua^ji at>, n. m., notice. 

puAift, verb irreg, past tense of? Áj, find, get» 

JTuAft, adj., cold. 

puit, gen. fotA, n. m., blood. 

púm, prep, proti., under me ; cÁ cu at; tnAgAX) f*m t you are making fua 

of me. 
g^oÁLcAf, -CAif, n. m., farm, holding. 
SAtf 1 » verb reg., shouted. 
^ÁtfiDÍn, gen. id., n. m., a garden. 

gÁifiró, verbal nvun, act of laughing ; a$ 5Áif«*ó, laughk.jgr. 
geAlAé, gen. jeAtAije, n.f. t moon. 
SeAnAtiiAiL, adj., comely, amiable. 
£eooAt-o, verb irreg., will get, will find ; fut. <?/fÁ$. 
g Lac, verb reg., take. 

gtACAnn, takes, $rd sing., pres. indie. o/^Iac. 
51aot), verb reg., called ; past tense of ^ÍAO-ÓAim, T calt 
^léAfCA, dressed up, attired, past part. ^jjléAf Aim. 
^nÁCAC, adj., usual, customary, 
^nótui^te, past part. o/^DÓiui^m, won, gained. 

50, conj., until, that; fAn 50 bfeicfix) cu, wait until you see; T>ubf atm^ 
50 n-oóijf eA-ó f iAT) An ceAC, they said that they would burn the nous** 
^o, sign of the adv.; 50 ttiaic, well. 
So, prep. t to. 
go t>cí, to (motion). 
J,o bfÁc, for ever, 
goif in, gen. id., n. m., a pimple. 
£f eA*o, verb reg., clapped, struck. 
J5feAnn,/*«. 5fmn, n. tn., fun, pleasure. 

SfteíTn.^wf. 5feAmA, nom. pi. st^AmAnr.A» n m., a hold, a piece. 
5P lAn t 9e n * S^éine, A./., sun. 17 

5T 1,,a 5» i en - 5ti«4i?;e, *• ft hair. f«Ai3 commonly used as «#*k 

5u|t, *w*/., that, used -with past tense; 50, km/ with present tense, 

fAfACC, -acca, «. w*., loan. 

imteACc, verbal noun, act of going ; ±5 imt«AC.c, going 

Imtijte, past partic, gone. 

InjjeAn,//*. mjine, n. f, daughter. 

Itinif, verb reg., tell, relate ; verbal n+un, innpmc <?r innfe-aCc. 

In p Jean n, tells, prei. indie, jrd sing, a/ mm p. 

Inncin, -cmnc, n. /., mind intellect. 

loc, verb reg., pay. 

,omtÁn, -Áin, >». m., the whole, alL 

lon^AncAC, adj., wonderful. 

lon^AncAf. -Air\ n. m . , wonder, astonishment. 

lonnputj, verb reg. t attacked; lonnfAijim, I attack. 

Ice. verb noun of \t\m, verb irreg., I eat. 

Li, gen. lAe, nom.pl. ÍAece, ÍAeteAncA, n. m., a day. 

tÁi-óe. gen. id., n. ni., a kind of spade. 

lÁrh, gon. tÁirhe., nom. pi. tÁrhA, n. /., a hand. 

lÁtAifi, n.f., presence ; t Iácaiji, present, in presence of {with gen. 

teac, gen. leice, dat. leic, n.f., a flag. 

leA5, verb reg., lay down, throw down; t«A5 pA-o bofro, they laid a table, 

LeA^A-oAp, verb reg., they laid ; 3rd person pi. past tense of teAj;. Veroti 

noun teA$An ; x>o teAjAn, to throw down, etc 
lean, verb reg., follow ; verbal noun, leAnArriAim;, following. 
leijeAf, -jif , n. m., a cure, remedy. 
téim, erb reg, leap. 

Léimmj, verbal noun, act of leaping from téimmjim : I leap. 
Leicéi-o, n. f, like, equal ; a teitéiT) -od jji«Arm, such fun 
UoncA, filled, p. p. ofV\or\. 
cotiJA-oAn, -Am, n. m., a kind of fairy. 

LuAice, adj., quicker, faster, sooner, eompar */"Iuac; ni tuAite, no sooner, 
luce. n. m., folk, people ; luce ffteArxAil, attendants, 
luio, gen. Luif>e, nom.pl. tuioeAnnA, n.f. an herb, 
luitne, gen. id., n. /, the wooden instrument with which butter 

extracted from milk ; a "churn dash." 
niA$A-ó, verbal noun, act of joking ; 45 mA^AT», joking. 
rriAifeA-o, interjec, well, then ; mAipeA-o, 30 -oeirhin, CÁ, indeed, th«s^ 

there is. 
rriAic, adj. t good ; but) rhAit liom, I would like. 
rttAji, eon/'., for, as. 

mÁtAtjt. /?»• mÁCAp, pi. mÁicjieACA, n. f, moiner. 
mAjtb, ádj. % dead; rluAJ nA T*Afib, host of the dead i8 

fllAfiDA-o, verbal noun, act of killing ; t>o ThAftOA-o, to kill. 

meat), n.f., amount, number; aii méa-o DAOine acá 'p Ari bpAt<Áipc», 

all that are in the parish. 
meAr-A, adj., worse, compar. irreg. of o\,c. 

meAf5, iu phr. i meAfs, smong. 

mí-Á-ó, ill-luck, misfortune mi or mio, prefixed to a word has a diminvtivi 
or negative force. 

«Than, n, m., wish, desire ; tr* rniAii liom, 1 desire ; Afi x>o miAn, accord- 
ing to your desire. 

rrhpne-dc, -ntj w.#z., courage. 

mi-f uAvmneAC, adj., restless. 

tThtit), adj., seasonable, timely ; if mici-o x>úinn oeic A5 tmteAéc, it h 
time tor us to be going. 

rtloitt, gen. moitte, n. f, delay ; jaii moiti, immediate 

móji, adj., great. 

nÁ, neg.part., used with imperative mood. 

TIa, def. art., form for £/;/ sing. fern, and for the plural 

'nÁ (ionÁ), <*w/, than. 

>1ac, íw;'., that not ; causes eclipses. 

nÁft, ^w/., that not ; aspirates initial consonant of verb 

ne^c, n. m„ a person. 

/leAjic, gen. neific, n. m.. strength, power. 

ni, neg. part,, not ; aspirates initial consonant of verb». 

rjíojt, neg.part., not ; aspirates. 

ntor*, sign of the comparative degree ; niof -ouioe, blacker. 

nó, com/., or. 

íHjaíji adv., when. 

6, prep., from, since. 

Ovóce, ». /i, night. 

6t, ivr£ nrg., drink ; 43 ól, drinking. 

ó^,gen. ói|t, n. m., gold 

Op cionti, over. 

pÁtfoe btiA-ónA, «. m., a child a year oid. 

pléAf^f ax), verb reg., would burst ; eondit. of pt-SAr^Aiwi. 

pófCA, a^'., married. 

pocA, n. m., a. pot. 

p«CA, w. w., a sprite. 

71Á-Ó, «. *rc., a saying ; -oo fiAT), to say. 

Réi-ó, adj., ready. 

ai t gen, jiioj, P 1 ' Vio&t&> n > **-, a king 

Rtbe, n. tn., a hair of the head. 

Roim. ftoime, prep, and adv.. before. '9 

TUja-ó, adj., red. 

tltJAij, n. f., rout, flight, deiea*". 

*lux), n. ra., a thing. 

Ru^a-d, verb irreg., was born ; perf. pass, of bei^um, 1 bear. 

Hun, n. T/i., a secret. 

Sai-óbfieAf, -flip, w. m. t riches 

Saic, n./., enough, satiety. 

SAtrmA, gen. of SArriAin, the month of November 

SaoiI, verb reg., thought. 

áeACAi-o, verb reg,, gave, delivered, surrendered, offered. 

SeACfiÁn, n. tti., straying ; Aft peAC|iÁn, astray- 

SeACctúAin, -Aine, n.f, a week. 

SeAt, n. m., a while, space. 

SeAt (rut), before. 

SeAn-cilt, n.f, an old church. 

SéAtitriAji, adj. % happy, prosperous. 

éeAf, verb reg,, stood. 

SeAf Arh, verbal noun ; i ti-A f eAf aiti (he) standing ; x>o r eAp Am, to 

stand. 
Séi-o, verb reg., blow. 
Sei feAn, pron. emph., he. 
SeomjtA, n. m., room, chamber. 
S^Aft, verb reg., part, separate. 
S^AjiAtin, pres. indie. 3rd sing, of V5 A V- 
SjeAÓ, gen. fjeice, n,f, whitethorn bush. 
SjjieAt), verb reg., call, shout. 
Sjjtiof, n. /., destruction, ruin. 
Six>e, n.f, a fairy ; r^AJ f 1 "° e » the fairy host. 
Since, verbal adj., stretched. 
BíotcÁin, gen. p íotcÁnA, n. f, peace. 
SiuoaL, verbal noun, walking ; aj pitiDAt, walking* 
St«A5, n. m., a host, army, crowd. 
SméAfiA "duoa, n. m., pi., blackberries. 
SmuAin, verb reg., considered, thought. 
6ocAifi, adj., easy. 
SotAf , n. m., a light. 
SpAfiÁn, n. 7n., a purse. 
Sca-o, verb reg., stopped, halted. 
ScAijjie, n. m., a stair, staircase ; pi. fCAiJtffó*. 
SuAitrmeAC, adj., quiet, easy, safe. 
SuAf, adv., upwards. 
Stjt, adv., before; often followed by mÁ. 
Caoaiji, verb irreg., give ; 2nd per. sing, imper. of oeijiim. CAtfAifiu, verbal noun of t>e<*tm. 

C-u-óbfe, n, m,, a ghost. 

ÚÁ1T115, verb irreg.. came : past terse tj ci^im, 1 come. 

CaLatti, gen. CAtAim or cAtriiAti, n. m. , land. 

Caoo, n.f., a side ; i "ocAOib, concerning ; -o'Á cAoib, concerning it 

Caji, ver6 irreg., come ; 2nd per, r*ng. imper. ofzi&m, 

tAfijiAins, i?er6 re^,, pulled, 

Cajic, adj., around (thee, me, hi^n, etc.) 

Ce, adj., hot. 

CeAc, gen. cige, nom. pi., ci^te, n. m., a house. 

CeAcr, verb noun of irreg. verb cigim, I come ; C15 teAU ceACc, you 

may come. 
CeAfbÁm, verb reg., show. 

CeAfbÁinr;, verbal noun ; te ceAfbÁinu, to be shown. 
Céi-ó, verb irreg., goes ; 3rd sing. pres. indie, and subj. o/céi-óim, 

I go ; f eAt mÁ *océi-ó cú, before you ga. 
CéróeAmi, verb irreg., 3rd sing, pres* indie, of tei-cnm. 
Céi|iij, def. verb, go. 

C15, 3rd sing. pres. indie. ofz\%\m, I come. 
CijeAittiA, gen. id., n. m., lord. 
CimceAtt, prep., round. 

dubjiAtnui-o, verb irreg., we will give ; dep. fat. of beiftim. 
toptiij, verb reg., commenced- 
CjiAtnónA, gen. id., n. f., evening. 
Cjii, num., three. 
Cjnobtói-o, -01-oe, n.f., trouble. 
Cfioi-o, gen. cjio-oa, n. f., fight. 
Cfioi'opimi'o, verb reg., we will fight. 
Ctiom-ccolA-o, gen. ujiom-co-oAtc*, n. m., deep sleep. 
CtiAifi^in, n. m., a pounder, a beetle. 
CuAifiim, n. f., guess, opinion. 
CuAifUfs, n. /., account; nÁ cuifi cpAifiifs ofim -o'Á t*oib, do not 

put on me an account about it, i.e., do not question me about 

it. 
C«3, verb irreg., gave ; past tense q/beifiim. 
Cuifje, compar. adj., sooner ; has no positive degree. 
Ctiicim, verb, I fall ; verbal noun, cuicim : A5 cuiuim, falling. 
«A15, gen. «Aige, n.f,, a grave. 
UAfAt, adj., noble. 
Uaic, prep, pron., from you. 
«ite, whole, every; a«i uite La, every day; An IÁ tnte, the whole 

day. 
up, adj. t new. í BOSTON COLLEGE 3 9031 01161838 6 


Date Due 
r\r\ 


"~ O M /^"1 


í" j**v i r— i 
DO 


zSNOl 


CIRu. 


' u»/ J c : l»l 


nn 


co Mm 


■ f^írsr*; 


■^rnat 


uu 


to IMU 


rciRCi 


^í-MI t 


* 
<< IF YOU CAN[ READ 
CAifjbse An chnAinn 

YOU CAN ALSO READ 

faiirme An C&e" 

THE OFFICIAL ORGAN 

OF THE 

GAELIC LEAGUE. It is your DUTY to support 
:: :: your own Paper. :: :: PUBLISHED AT:— 
THE 

GAELIC LEAGUE OFFICE, 

DUBLIN.